Blindrám

Kód: 289/20 289/96 289/217 289/237 289/257 289/277 289/297 289/317 289/337 289/357 289/377 289/397 289/417 289/437 289/457 289/477 289/497 289/517 289/537 289/557 289/25 289/97 289/218 289/238 289/258 289/278 289/298 289/318 289/338 289/358 289/378 289/398 289/418 289/438 289/458 289/478 289/498 289/518 289/538 289/558 289/30 289/98 289/219 289/239 289/259 289/279 289/299 289/319 289/339 289/359 289/379 289/399 289/419 289/439 289/459 289/479 289/499 289/519 289/539 289/559 289/35 289/99 289/220 289/240 289/260 289/280 289/300 289/320 289/340 289/360 289/380 289/400 289/420 289/440 289/460 289/480 289/500 289/520 289/540 289/560 289/40 289/201 289/221 289/241 289/261 289/281 289/301 289/321 289/341 289/361 289/381 289/401 289/421 289/441 289/461 289/481 289/501 289/521 289/541 289/561 289/45 289/202 289/222 289/242 289/262 289/282 289/302 289/322 289/342 289/362 289/382 289/402 289/422 289/442 289/462 289/482 289/502 289/522 289/542 289/562 289/50 289/203 289/223 289/243 289/263 289/283 289/303 289/323 289/343 289/363 289/383 289/403 289/423 289/443 289/463 289/483 289/503 289/523 289/543 289/563 289/55 289/204 289/224 289/244 289/264 289/284 289/304 289/324 289/344 289/364 289/384 289/404 289/424 289/444 289/464 289/484 289/504 289/524 289/544 289/564 289/60 289/205 289/225 289/245 289/265 289/285 289/305 289/325 289/345 289/365 289/385 289/405 289/425 289/445 289/465 289/485 289/505 289/525 289/545 289/565 289/65 289/206 289/226 289/246 289/266 289/286 289/306 289/326 289/346 289/366 289/386 289/406 289/426 289/446 289/466 289/486 289/506 289/526 289/546 289/566 289/70 289/207 289/227 289/247 289/267 289/287 289/307 289/327 289/347 289/367 289/387 289/407 289/427 289/447 289/467 289/487 289/507 289/527 289/547 289/567 289/75 289/208 289/228 289/248 289/268 289/288 289/308 289/328 289/348 289/368 289/388 289/408 289/428 289/448 289/468 289/488 289/508 289/528 289/548 289/568 289/80 289/209 289/229 289/249 289/269 289/289 289/309 289/329 289/349 289/369 289/389 289/409 289/429 289/449 289/469 289/489 289/509 289/529 289/549 289/569 289/85 289/210 289/230 289/250 289/270 289/290 289/310 289/330 289/350 289/370 289/390 289/410 289/430 289/450 289/470 289/490 289/510 289/530 289/550 289/570 289/90 289/211 289/231 289/251 289/271 289/291 289/311 289/331 289/351 289/371 289/391 289/411 289/431 289/451 289/471 289/491 289/511 289/531 289/551 289/571 289/95 289/212 289/232 289/252 289/272 289/292 289/312 289/332 289/352 289/372 289/392 289/412 289/432 289/452 289/472 289/492 289/512 289/532 289/552 289/572 289/100 289/213 289/233 289/253 289/273 289/293 289/313 289/333 289/353 289/373 289/393 289/413 289/433 289/453 289/473 289/493 289/513 289/533 289/553 289/573 289/120 289/214 289/234 289/254 289/274 289/294 289/314 289/334 289/354 289/374 289/394 289/414 289/434 289/454 289/474 289/494 289/514 289/534 289/554 289/574 289/150 289/215 289/235 289/255 289/275 289/295 289/315 289/335 289/355 289/375 289/395 289/415 289/435 289/455 289/475 289/495 289/515 289/535 289/555 289/575 289/200 289/216 289/236 289/256 289/276 289/296 289/316 289/336 289/356 289/376 289/396 289/416 289/436 289/456 289/476 289/496 289/516 289/536 289/556 289/576 Zvolte variantu
61 Kč 66 Kč 70 Kč 74 Kč 79 Kč 83 Kč 88 Kč 92 Kč 96 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 118 Kč 123 Kč 127 Kč 158 Kč 180 Kč 213 Kč 268 Kč 66 Kč 70 Kč 74 Kč 79 Kč 83 Kč 88 Kč 92 Kč 96 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 118 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 164 Kč 186 Kč 219 Kč 274 Kč 70 Kč 74 Kč 79 Kč 83 Kč 88 Kč 92 Kč 96 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 118 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 169 Kč 191 Kč 224 Kč 279 Kč 74 Kč 79 Kč 83 Kč 88 Kč 92 Kč 96 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 118 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 140 Kč 175 Kč 197 Kč 230 Kč 285 Kč 79 Kč 83 Kč 88 Kč 92 Kč 97 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 180 Kč 202 Kč 235 Kč 290 Kč 83 Kč 88 Kč 92 Kč 97 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 186 Kč 208 Kč 241 Kč 296 Kč 88 Kč 92 Kč 97 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 191 Kč 213 Kč 246 Kč 301 Kč 92 Kč 97 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 158 Kč 197 Kč 129 Kč 252 Kč 307 Kč 97 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 158 Kč 163 Kč 202 Kč 224 Kč 257 Kč 312 Kč 101 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 158 Kč 163 Kč 167 Kč 208 Kč 230 Kč 263 Kč 318 Kč 105 Kč 110 Kč 114 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 158 Kč 163 Kč 167 Kč 171 Kč 213 Kč 235 Kč 268 Kč 323 Kč 110 Kč 114 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 158 Kč 163 Kč 167 Kč 171 Kč 176 Kč 219 Kč 241 Kč 274 Kč 329 Kč 114 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 158 Kč 163 Kč 167 Kč 171 Kč 176 Kč 180 Kč 224 Kč 246 Kč 279 Kč 334 Kč 119 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 158 Kč 163 Kč 167 Kč 171 Kč 176 Kč 180 Kč 185 Kč 230 Kč 252 Kč 285 Kč 340 Kč 123 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 158 Kč 163 Kč 167 Kč 171 Kč 176 Kč 180 Kč 185 Kč 189 Kč 235 Kč 257 Kč 290 Kč 345 Kč 127 Kč 132 Kč 136 Kč 141 Kč 145 Kč 149 Kč 154 Kč 158 Kč 163 Kč 167 Kč 171 Kč 176 Kč 180 Kč 185 Kč 189 Kč 193 Kč 241 Kč 263 Kč 296 Kč 351 Kč 158 Kč 164 Kč 169 Kč 175 Kč 180 Kč 186 Kč 191 Kč 197 Kč 202 Kč 208 Kč 213 Kč 219 Kč 224 Kč 230 Kč 235 Kč 241 Kč 290 Kč 317 Kč 356 Kč 422 Kč 180 Kč 186 Kč 191 Kč 197 Kč 202 Kč 208 Kč 213 Kč 219 Kč 224 Kč 230 Kč 235 Kč 241 Kč 246 Kč 252 Kč 257 Kč 263 Kč 317 Kč 343 Kč 383 Kč 449 Kč 213 Kč 219 Kč 224 Kč 230 Kč 235 Kč 241 Kč 246 Kč 252 Kč 257 Kč 263 Kč 268 Kč 274 Kč 279 Kč 285 Kč 290 Kč 296 Kč 356 Kč 383 Kč 422 Kč 488 Kč 268 Kč 274 Kč 279 Kč 285 Kč 290 Kč 296 Kč 301 Kč 307 Kč 312 Kč 318 Kč 323 Kč 329 Kč 334 Kč 340 Kč 345 Kč 351 Kč 422 Kč 449 Kč 488 Kč 554 Kč od 61 Kč 50,41 Kč bez DPH 54,55 Kč bez DPH 57,85 Kč bez DPH 61,16 Kč bez DPH 65,29 Kč bez DPH 68,60 Kč bez DPH 72,73 Kč bez DPH 76,03 Kč bez DPH 79,34 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 97,52 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 176,03 Kč bez DPH 221,49 Kč bez DPH 54,55 Kč bez DPH 57,85 Kč bez DPH 61,16 Kč bez DPH 65,29 Kč bez DPH 68,60 Kč bez DPH 72,73 Kč bez DPH 76,03 Kč bez DPH 79,34 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 97,52 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 135,54 Kč bez DPH 153,72 Kč bez DPH 180,99 Kč bez DPH 226,45 Kč bez DPH 57,85 Kč bez DPH 61,16 Kč bez DPH 65,29 Kč bez DPH 68,60 Kč bez DPH 72,73 Kč bez DPH 76,03 Kč bez DPH 79,34 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 97,52 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 139,67 Kč bez DPH 157,85 Kč bez DPH 185,12 Kč bez DPH 230,58 Kč bez DPH 61,16 Kč bez DPH 65,29 Kč bez DPH 68,60 Kč bez DPH 72,73 Kč bez DPH 76,03 Kč bez DPH 79,34 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 97,52 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 115,70 Kč bez DPH 144,63 Kč bez DPH 162,81 Kč bez DPH 190,08 Kč bez DPH 235,54 Kč bez DPH 65,29 Kč bez DPH 68,60 Kč bez DPH 72,73 Kč bez DPH 76,03 Kč bez DPH 80,17 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 166,94 Kč bez DPH 194,21 Kč bez DPH 239,67 Kč bez DPH 68,60 Kč bez DPH 72,73 Kč bez DPH 76,03 Kč bez DPH 80,17 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 153,72 Kč bez DPH 171,90 Kč bez DPH 199,17 Kč bez DPH 244,63 Kč bez DPH 72,73 Kč bez DPH 76,03 Kč bez DPH 80,17 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 157,85 Kč bez DPH 176,03 Kč bez DPH 203,31 Kč bez DPH 248,76 Kč bez DPH 76,03 Kč bez DPH 80,17 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 162,81 Kč bez DPH 106,61 Kč bez DPH 208,26 Kč bez DPH 253,72 Kč bez DPH 80,17 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 134,71 Kč bez DPH 166,94 Kč bez DPH 185,12 Kč bez DPH 212,40 Kč bez DPH 257,85 Kč bez DPH 83,47 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 134,71 Kč bez DPH 138,02 Kč bez DPH 171,90 Kč bez DPH 190,08 Kč bez DPH 217,36 Kč bez DPH 262,81 Kč bez DPH 86,78 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 134,71 Kč bez DPH 138,02 Kč bez DPH 141,32 Kč bez DPH 176,03 Kč bez DPH 194,21 Kč bez DPH 221,49 Kč bez DPH 266,94 Kč bez DPH 90,91 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 134,71 Kč bez DPH 138,02 Kč bez DPH 141,32 Kč bez DPH 145,45 Kč bez DPH 180,99 Kč bez DPH 199,17 Kč bez DPH 226,45 Kč bez DPH 271,90 Kč bez DPH 94,21 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 134,71 Kč bez DPH 138,02 Kč bez DPH 141,32 Kč bez DPH 145,45 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 185,12 Kč bez DPH 203,31 Kč bez DPH 230,58 Kč bez DPH 276,03 Kč bez DPH 98,35 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 134,71 Kč bez DPH 138,02 Kč bez DPH 141,32 Kč bez DPH 145,45 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 152,89 Kč bez DPH 190,08 Kč bez DPH 208,26 Kč bez DPH 235,54 Kč bez DPH 280,99 Kč bez DPH 101,65 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 134,71 Kč bez DPH 138,02 Kč bez DPH 141,32 Kč bez DPH 145,45 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 152,89 Kč bez DPH 156,20 Kč bez DPH 194,21 Kč bez DPH 212,40 Kč bez DPH 239,67 Kč bez DPH 285,12 Kč bez DPH 104,96 Kč bez DPH 109,09 Kč bez DPH 112,40 Kč bez DPH 116,53 Kč bez DPH 119,83 Kč bez DPH 123,14 Kč bez DPH 127,27 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 134,71 Kč bez DPH 138,02 Kč bez DPH 141,32 Kč bez DPH 145,45 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 152,89 Kč bez DPH 156,20 Kč bez DPH 159,50 Kč bez DPH 199,17 Kč bez DPH 217,36 Kč bez DPH 244,63 Kč bez DPH 290,08 Kč bez DPH 130,58 Kč bez DPH 135,54 Kč bez DPH 139,67 Kč bez DPH 144,63 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 153,72 Kč bez DPH 157,85 Kč bez DPH 162,81 Kč bez DPH 166,94 Kč bez DPH 171,90 Kč bez DPH 176,03 Kč bez DPH 180,99 Kč bez DPH 185,12 Kč bez DPH 190,08 Kč bez DPH 194,21 Kč bez DPH 199,17 Kč bez DPH 239,67 Kč bez DPH 261,98 Kč bez DPH 294,21 Kč bez DPH 348,76 Kč bez DPH 148,76 Kč bez DPH 153,72 Kč bez DPH 157,85 Kč bez DPH 162,81 Kč bez DPH 166,94 Kč bez DPH 171,90 Kč bez DPH 176,03 Kč bez DPH 180,99 Kč bez DPH 185,12 Kč bez DPH 190,08 Kč bez DPH 194,21 Kč bez DPH 199,17 Kč bez DPH 203,31 Kč bez DPH 208,26 Kč bez DPH 212,40 Kč bez DPH 217,36 Kč bez DPH 261,98 Kč bez DPH 283,47 Kč bez DPH 316,53 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 176,03 Kč bez DPH 180,99 Kč bez DPH 185,12 Kč bez DPH 190,08 Kč bez DPH 194,21 Kč bez DPH 199,17 Kč bez DPH 203,31 Kč bez DPH 208,26 Kč bez DPH 212,40 Kč bez DPH 217,36 Kč bez DPH 221,49 Kč bez DPH 226,45 Kč bez DPH 230,58 Kč bez DPH 235,54 Kč bez DPH 239,67 Kč bez DPH 244,63 Kč bez DPH 294,21 Kč bez DPH 316,53 Kč bez DPH 348,76 Kč bez DPH 403,31 Kč bez DPH 221,49 Kč bez DPH 226,45 Kč bez DPH 230,58 Kč bez DPH 235,54 Kč bez DPH 239,67 Kč bez DPH 244,63 Kč bez DPH 248,76 Kč bez DPH 253,72 Kč bez DPH 257,85 Kč bez DPH 262,81 Kč bez DPH 266,94 Kč bez DPH 271,90 Kč bez DPH 276,03 Kč bez DPH 280,99 Kč bez DPH 285,12 Kč bez DPH 290,08 Kč bez DPH 348,76 Kč bez DPH 371,07 Kč bez DPH 403,31 Kč bez DPH 457,85 Kč bez DPH od 50,41 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Výška -
Šířka -
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Rám pro napnutí plátna

Detailní informace

Detailní popis produktu

Napínací rám, neboli blind rám slouží k vypnutí malířského plátna, nejčastěji šepsovaného, tedy vhodným způsobem upraveného plátna pro malbu obrazů akrylovými nebo olejovými barvami. 

Naše blind rámy jsou zhotoveny z kvalitního pevného houževnatého a dobře stabilního borového dřeva. Rámy mají standardní profil napínacího rámu pro menší a středně velké formáty v řezu 20 x 35 mm. Rámy nabízíme v rozměrech od 20 x 20 cm do 2 x 2 m. Při rozměrech rámů nad 1 m doplňuje rám středová posilující lišta, při rozměru nad 1 x 1 m je pak součástí balení komplet lišt posilujícího středového kříže.

Napínací rámy z naší nabídky máme v základních rozměrech vždy skladem. Aktuální skladovou dostupnost vidíte hned po výběru rozměrů vašeho rámu.

Abychom ušetřili vaše náklady na poštovné zašleme vám rámy v rozloženém balení, přitom jejich sestavení je díky dokonalému frézování otázkou několika vteřin. Součástí balení je vždy také sada 8 ks napínacích klínků.

Napínací rám pro malíře 80 x 200 cm | KRUSTAshop | materiály a nástroje a  potřeby pro restaurování, muzejní a památkovou péči