Nevyzvednutá dobírka

Nevyzvednuté zboží zaslané na dobírku

Nevyzvednutá dobírka

Vážený zákazníku, pokud Vám zašleme objednané zboží na dobírku, které Vámi nebude v termínu vyzvednuto a následně bude vráceno k nám zpět, bude Vám účtováno k náhradě zmařené poštovné ve výši odpovídající nákladům na dopravu k vám a zpět + 80 Kč nového balného, v závislosti na zvoleném dopravci (poštovné k Vám i zpět k nám + balné).

Na tuto částku Vám bude zaslána faktura k úhradě prostřednictvím emailu. Pokud nebude faktura do 7 dnů zaplacena, pohledávka může být vymáhána soudně nebo odprodána firmě zabývající se vymáháním pohledávek.

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Povinnosti kupujícího dle Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Obsah předpisu

§ 2118 - "Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Nepřevzetím zásilky byste výše zmíněný zákon porušil/a!

Od našeho e-shopu i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a ti Vás budou při doručení kontaktovat.

________________________________________

Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a?

Nyní jsou 2 možnosti, jak toto vyřešit:

  1. O objednávku máte zájem:

Zboží Vám znovu zašleme. Pouze s platbou předem (bankovní převod). Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku.

  1. O objednávku nemáte zájem:

Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky a to ani do doby vyexpedování zboží naším e-shopem.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době - vyhnete se tak komplikacím.

Pokud si budete přát tuto platbu provést jiným způsobem, stačí nás kontaktovat.

________________________________________

Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Jelikož jste porušil/a platnou smlouvu, lze toto řešit následujícími třemi způsoby:

  1. Postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
  2. Soudní cestou.
  3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného.

Body 1 i 2 jsou sice zdlouhavé, pro Vás finančně velmi nevýhodné.

Bod 3 je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.

Po tom, co se nám nevyzvednuté zboží vrátí, Vám zašleme email s fakturou, rekapitulující všechny body. V té chvíli proti Vám nebude zahájeno žádné řízení pro vymáhání pohledávky. Pevně věříme ve Vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného a balné uhradíte.

________________________________________

Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.

Pokud si myslíte, že se Vás "pouze snažíme zastrašit" nebo "že když jste si dobírku nevyzvedl/a už vícekrát a nikdo s tím neměl problém", vězte, že tomu tak není.

Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

My po Vás žádnou pokutu ani úroky z prodlení požadovat nebudeme. Budeme chtít proplatit pouze jednorázový administrativní poplatek ve výši 80 Kč a kompenzaci poštovného ve výši nákladů na poštovné a dopravu, se kterou jste při vytvoření objednávky souhlasil/a.